có thể lược bỏ chi tiết Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người nhưng

có thể lược bỏ chi tiết Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người nhưng không biết làm thế nào được. Khi được Ngọc Hoàng tha, thần có thói quen hễ nghe thấy tiếng gà là giật mình trong văn bản không? Vì sao?

1 bình luận về “có thể lược bỏ chi tiết Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người nhưng”

  1. Theo em, không thể lược bỏ chi tiết “Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người nhưng không biết làm thế nào được. Khi được Ngọc Hoàng tha, thần có thói quen hễ nghe thấy tiếng gà là giật mình” trong văn bản. Vì:
    Chi tiết ấy giúp ta biết một trong những cách thức trị tội Thần Sét của Ngọc Hoàng, nếu lược bỏ câu chuyện sẽ trở nên thiếu hấp dẫn, sinh động. 
    Từ đó Ngọc Hoàng sẽ giảm bớt uy quyền và thần Sét sẽ lộng hành. 
    Nên đây là một chi tiết vô cùng đắt giá.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới