điểm nhìn trong 2 câu thơ sau : ” trời thu xanh ngắt mấy tầng cao cần trúc lơ phơ gió hắt hiu ” A. gần đến xa ,thấp lên cao

điểm nhìn trong 2 câu thơ sau :
” trời thu xanh ngắt mấy tầng cao
cần trúc lơ phơ gió hắt hiu ”
A. gần đến xa ,thấp lên cao
B. xa đến gần,cao xuống thấp
C. xa đến gần,thấp lên cao
D. gần đến xa,cao xuống thấpViết một bình luận

Câu hỏi mới