đoạn thơ dưới đây sử dụng phương thức biểu đạt gì ? Những dấu chân lùi lại phía sau Dấu chân in trên đời chúng tôi những thán

đoạn thơ dưới đây sử dụng phương thức biểu đạt gì ?
Những dấu chân lùi lại phía sau
Dấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhất
Mười tám hai mươi sắc như cỏ
Dày như cỏ
Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ
Cơn gió lạ một chiều không rõ rệt
Hoa chuẩn bị âm thầm trong đất
Nơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lên
Hơn một điều bất chợt
Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?

2 bình luận về “đoạn thơ dưới đây sử dụng phương thức biểu đạt gì ? Những dấu chân lùi lại phía sau Dấu chân in trên đời chúng tôi những thán”

Viết một bình luận