Em hãy nêu chủ đề của bài “Bảo kính cảnh giới” (bài 21) Ở bầu thì dáng ắt nên tròn. Xấu tốt đều thì rắp khuôn. Lân cận nhà g

Em hãy nêu chủ đề của bài “Bảo kính cảnh giới” (bài 21)
Ở bầu thì dáng ắt nên tròn.
Xấu tốt đều thì rắp khuôn.
Lân cận nhà giàu no bữa cám (1) ;
Bạn bè kẻ trộm phải đau đòn (2).
Chơi cùng bầy dại nên bầy dại;
Kết mấy người khôn học nết khôn.
Ở đấng thấp thì nên đấng thấp.
Đen gần mực đỏ gần son.
(Bảo kính cảnh giới bài 21-Theo Nguyễn Trãi toàn tập – Đào Duy Anh dịch)

2 bình luận về “Em hãy nêu chủ đề của bài “Bảo kính cảnh giới” (bài 21) Ở bầu thì dáng ắt nên tròn. Xấu tốt đều thì rắp khuôn. Lân cận nhà g”

  1. Chủ đề của bài “Bảo kính cảnh giới” là về tác động của môi trường xã hội đến tính cách và đạo đức của con người. Bài thơ khuyên người ta nên chọn bạn bè và môi trường sống tốt để học hỏi những điều lành mạnh, tránh những điều xấu xa. Bài thơ dùng nhiều ví dụ và so sánh để minh họa cho chủ đề này. Bài thơ cũng thể hiện quan điểm nhân sinh của Nguyễn Trãi, một nhà văn, nhà nho lỗi lạc thời Lê sơ.
    Hungf chúc bạn học tốt!!!

    Trả lời

Viết một bình luận