Em hãy phân tích, đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên, thiên nhiên tại Địa đạo Củ Chi. Đề xuất những việc làm, hành động

Em hãy phân tích, đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên, thiên nhiên tại Địa đạo Củ Chi. Đề xuất những việc làm, hành động để bảo vệ môi trường tự nhiên tại Địa đạo Củ ChiViết một bình luận