Em thích nhất những câu thơ, hình ảnh nào trong văn bản Mùa hoa mận? Vì sao?

Em thích nhất những câu thơ, hình ảnh nào trong văn bản Mùa hoa mận? Vì sao?

2 bình luận về “Em thích nhất những câu thơ, hình ảnh nào trong văn bản Mùa hoa mận? Vì sao?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Em thích nhất những câu thơ, hình ảnh nào trong văn bản Mùa hoa mận? Vì sao?
  → Em thích nhất câu thơ cuối trong văn bản, bởi dòng thơ cuối kết thúc bằng dấu chấm lửng, thể hiện tâm tư, nỗi nhớ thương sâu sắc của người xa quê, trong đó có tác giả. “Lối trở về” ở đây là con đường trở về quê hương, nơi mà người con luôn hướng về.

  Trả lời
 2. – Trong văn bản Mùa hoa mận, em thích nhất câu thơ cuối là câu : “Cho người đi xa nhớ lối trở về…”.  Vì câu thơ kết thúc bằng dấu chấm lửng, thể hiện nỗi tâm tư, nỗi nhớ thương sâu sắc của người xa quê.

  Trả lời

Viết một bình luận