Hãy trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến sau: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất

Hãy trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến sau: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”.Viết một bình luận

Câu hỏi mới