Khi phân tích nội dung nghệ thuật của một tác phẩm tự sự cần khai thác những yếu tố nào?

Khi phân tích nội dung nghệ thuật của một tác phẩm tự sự cần khai thác những yếu tố nào?

2 bình luận về “Khi phân tích nội dung nghệ thuật của một tác phẩm tự sự cần khai thác những yếu tố nào?”

 1. – Phân tích nội dung nghệ thuật của một tác phẩm tự sự ta cần khai thác các nội dung:
  +) Ngôi kể chuyện, vai trò của người kể chuyện xuyên suốt tác phẩm tự sự -> Tác dụng ngôi kể.
  +) Tình huống, cách xây dựng tình huống truyện của tác giả 
  +) Các phương thức biểu đạt (khác tự sự) xuất hiện trong tác phẩm tự sự (Ví dụ: Tự sự xen miêu tả, tự sự xen biểu cảm..) -> Nêu tác dụng các phương thức đó
  +) Hình ảnh nhân vật được khắc họa trong tác phẩm như thế nào? Nhân vật đó đóng vai trò gì trong tác phẩm ấy?
  +) Ngôn ngữ, từ ngữ có chọn lọc không? Có tính chất thế nào? (giản dị, gần gũi, hiện đại….)

  Trả lời
 2. -> Ta cần khai thác những yếu tố :
  + Tình huống truyện , cốt truyện ( xem có đặc sắc hay tạo kết thúc bất ngờ hay không nếu là truyện ngắn , tác phẩm tự sự dài thì xem làm nổi bật cái gì của nhân vật )
  + Nghệ thuật xây dựng nhân vật ( ví dụ là biện pháp tu từ gì ?
  +Ngôn ngữ trong tác phẩm ( thể hiện qua lời nói hoặc lời kể )
  +Cách diễn tả tâm trạng và hành động của nhân vật 
  +Ngôi kể , nội dung tác thể hiện điều gì ?

  Trả lời

Viết một bình luận