Nêu tình thế chính trị sau cuộc nổi loạn của kiêu binh ?

Nêu tình thế chính trị sau cuộc nổi loạn của kiêu binh ?

1 bình luận về “Nêu tình thế chính trị sau cuộc nổi loạn của kiêu binh ?”

  1. – Kiêu binh đã giết hết anh em quận Huy rồi, Châu còn phất cờ đuôi báo và khua chiêng thu quân
    – Kiêu binh đã lập Trịnh Tông lên, cảnh khiêng Tông trên chiếc mâm gỗ, đưa lên, đưa xuống, mọi người xúm lại đông như họp chợ.
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới