Nguyễn Trãi đã khai sáng chỗ nào trong nền thơ ca tiếng Việt?

Nguyễn Trãi đã khai sáng chỗ nào trong nền thơ ca tiếng Việt?

1 bình luận về “Nguyễn Trãi đã khai sáng chỗ nào trong nền thơ ca tiếng Việt?”

  1. Nguyễn Trãi đã khai sáng chỗ nào trong nền thơ ca tiếng Việt:
    – Tâm hồn tình tứ, phong lưu, lãng mạn.
    – Những tác phẩm thơ ca bằng chữ Nôm của Nguyễn Trãi đã khai sáng cho nền thơ ca nước nhà. Ông dùng nhiều hình ảnh đẹp mang tính dân tộc (bên cạnh những hình ảnh ước lệ trong văn học Hán). Nguyễn Trãi đưa nhiều từ thuần Việt vào thơ, đặc biệt là ca dao, tục ngữ, từ láy…

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới