Nhận xét về cách đặt nhan đề, sử dụng sa-pô và sắp xếp các đề mục trong văn bản ?

Nhận xét về cách đặt nhan đề, sử dụng sa-pô và sắp xếp các đề mục trong văn bản ?

1 bình luận về “Nhận xét về cách đặt nhan đề, sử dụng sa-pô và sắp xếp các đề mục trong văn bản ?”

  1. Cách trình bày này có tác dụng giúp người đọc hiểu dễ dàng hơn theo từng phần , logic hợp lí , chặt chẽ , tạo ấn tượng cho người đọc 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới