Những câu thơ nào trong bài thơ THÓI ĐỜI để lại cho anh/chị ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao? Trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng. a

Những câu thơ nào trong bài thơ THÓI ĐỜI để lại cho anh/chị ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao? Trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng.
ai giúp mình với mình cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới