Những hình ảnh màu mực tím, nét chiếc thiếu thời, một sắc hồng, hoa phượng nở… Gợi cho anh chị suy nghĩ gì?

Những hình ảnh màu mực tím, nét chiếc thiếu thời, một sắc hồng, hoa phượng nở… Gợi cho anh chị suy nghĩ gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới