Nội dung chính của thần thoại Đi san mặt đất

Nội dung chính của thần thoại Đi san mặt đất

2 bình luận về “Nội dung chính của thần thoại Đi san mặt đất”

  1. Nội dung chính: Văn bản cho thấy sự công lao hi sinh to lớn của con người và khát vọng để chinh phục được thử thách khó khăn nhất chính là thiên nhiên.

    Trả lời
  2. Nội dung chính của thần thoại Đi san mặt đất: Đi san mặt đất là truyện thần thoại bằng thơ của  dân tộc Lô Lô, cho thấy công lao to lớn của con  người trong việc cải tạo thiên nhiên và khát  vọng chinh phục thiên nhiên của người xưa.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới