Anh/chị hiểu nắng mới trong bài thơ là gì?

Anh/chị hiểu nắng mới trong bài thơ là gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới