Bn hiểu thế nào về 2 câu thơ Xuân sắp sang rồi xuân sắp qua Một năm mới lại năm qua

Bn hiểu thế nào về 2 câu thơ

Xuân sắp sang rồi xuân sắp qua

Một năm mới lại năm qua

1 bình luận về “Bn hiểu thế nào về 2 câu thơ Xuân sắp sang rồi xuân sắp qua Một năm mới lại năm qua”

  1. 2 Câu thơ này giống 2 câu thơ trong bài thơ Vôi Vàng của Xuân Diệu:
                           ” Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua
                             Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”
    Ý 2 câu thơ thể hiện thời gian trôi đi không chờ ai cả, thời tiết khí  hậu có thể tuần hoàn nhưng tuổi trẻ sẽ đi qua không bao giờ quay lại, cần phải biết trân trọng thời gian.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới