Cụm từ nghìn năm oai hùng trong 2 câu thơ sau đc hiểu ntn:Là mây,theo làn gió tung bay khắp trời/Nghìn xưa oai hùng đó tôi

Cụm từ nghìn năm oai hùng trong 2 câu thơ sau đc hiểu ntn:Là mây,theo làn gió tung bay khắp trời/Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lờiViết một bình luận

Câu hỏi mới