Hãy viết bài viết về truyện ngắn “Người ở bến sông châu” là 1 tác phẩm về hình tượng người chiến sĩ cách mạng sau chiến tr

Hãy viết bài viết về truyện ngắn “Người ở bến sông châu” là 1 tác phẩm về hình tượng người chiến sĩ cách mạng sau chiến tranh. Em hãy giới thiệu, đánh giá về những thành công và hạn chế của tác phẩm ( Lưu ý nhấn mạnh: đánh giá về những thành công và hạn chế của tác phẩm

Mong mọi người giúp đỡ ạ
Viết một bình luận