nếu được giới thiệu về một lễ hội đặc sắc ở quê hương em cho mọi người được biết thì em sẽ giới thiệu những thông tin cơ b

nếu được giới thiệu về một lễ hội đặc sắc ở quê hương em cho mọi người được biết thì em sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản nào? Viết câu trả lời trong một đoạn văn ngắn 7-10 dòng

1 bình luận về “nếu được giới thiệu về một lễ hội đặc sắc ở quê hương em cho mọi người được biết thì em sẽ giới thiệu những thông tin cơ b”

  1. Nếu được giới thiệu một lễ hội đặc sắc của quê hương thì em sẽ giới thiệu lễ hội chọi trâu. Lễ hội chọi trâu diễn ra vào mùng 9 tháng 8 âm lịch hàng năm và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia và có nguồn gốc từ lâu đời. Người xưa có câu “Dù ai buôn đâu bán đâu/ Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về”. Lễ hội chọi trâu mang ý nghĩa tôn vinh nông nghiệp – chủ lực của nền kinh tế Việt Nam. Trâu được đấu thành cặp, trâu nào thắng sẽ được giết thịt để dâng lên tổ tiên và chủ trâu đó sẽ được tôn vinh là có tài huấn luyện trâu. Tóm lại, lễ hội chọi trâu là một trong những lễ hội đặc sắc của quê hương VN, đậm đà bản sắc dân tộc, tôn vinh loài trâu vốn là đầu cơ nghiệp. 

    Trả lời

Viết một bình luận