Nguyễn Trãi có vai trò như thế nào trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Nguyễn Trãi có vai trò như thế nào trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới