Quan niệm về người anh hùng và người phụ nữ lý tưởng của người Ấn Độ cổ đại là gì?

Quan niệm về người anh hùng và người phụ nữ lý tưởng của người Ấn Độ cổ đại là gì?

1 bình luận về “Quan niệm về người anh hùng và người phụ nữ lý tưởng của người Ấn Độ cổ đại là gì?”

 1. – Hình tưởng về một người anh hùng lý tưởng của người Ấn Độ cổ đại:
  + Là người có lòng tự trọng cao.
  + Luôn lựa chọn danh dự, hi sinh để bảo vệ xã hội.
  + Và là một người anh hùng phải có lí trí mạnh mẽ.
  – Hình tượng về người phụ nữ lý tưởng của người Ấn Độ cổ đại:
  + Tự tin vào lí trí, phẩm giá trong sạch,đức hạnh và chung thuỷ
  + Và lấy Xi-ta để làm chuẩn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới