từ câu chuyện ông sằn nông, bạn hãy nhận xét về nhận thức, cách lí giải các hiện tượng tự nhiên của con người thời nguyên

từ câu chuyện ông sằn nông, bạn hãy nhận xét về nhận thức, cách lí giải các hiện tượng tự nhiên của con người thời nguyên thuỷ?

1 bình luận về “từ câu chuyện ông sằn nông, bạn hãy nhận xét về nhận thức, cách lí giải các hiện tượng tự nhiên của con người thời nguyên”

  1. Nhận thức, cách lí giải các hiện tượng tự nhiên của con người thời nguyên thuỷ: còn đơn sơ, giản dị nhưng thấy được cách lí giải cũng có phần đúng và hợp lý, thể hiện được khát vọng chinh phục tự nhiên. khát khao lí giải của con người.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới