Vận dụng kiến thức đã học em hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ cảm nhận của mình về mùa thu quê hương em (An giang)

Vận dụng kiến thức đã học em hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ cảm nhận của mình về mùa thu quê hương em (An giang)Viết một bình luận

Câu hỏi mới