vì sao nói đoạn trích Dặn con khơi dậy lòng trắc ấn, tình yêu thương khơi dậy lòng tốt của người cha không chỉ với con mì

vì sao nói đoạn trích Dặn con khơi dậy lòng trắc ấn, tình yêu thương khơi dậy lòng tốt của người cha không chỉ với con mình mà còn đối với những đứa trẻ khác ( 5 – 7 dòng) Giúp tớ với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới