Ý nghĩa của việc sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu trong bài thơ ” Lính đảo hát tình ca trên đảo ” Làm ơn giúp em ạ

Ý nghĩa của việc sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu trong bài thơ ” Lính đảo hát tình ca trên đảo ”

Làm ơn giúp em ạViết một bình luận