Sống tạm bợ, lang thang, sinh hoạt không ổn định là nghĩa của câu thành ngữ nào dưới đây? A: Cơm gà cá gỏi B: Cơm dẻo canh ng

Sống tạm bợ, lang thang, sinh hoạt không ổn định là nghĩa của câu thành ngữ nào dưới đây?
A: Cơm gà cá gỏi
B: Cơm dẻo canh ngọt
C: Cơm đợi canh chờ
D: Cơm hàng cháo chợ

2 bình luận về “Sống tạm bợ, lang thang, sinh hoạt không ổn định là nghĩa của câu thành ngữ nào dưới đây? A: Cơm gà cá gỏi B: Cơm dẻo canh ng”

 1. Sống tạm bợ, lang thang, sinh hoạt không ổn định là nghĩa của câu thành ngữ nào dưới đây?
  A: Cơm gà cá gỏi
  B: Cơm dẻo canh ngọt
  C: Cơm đợi canh chờ
  D: Cơm hàng cháo chợ
  -> Chọn D
  ** Giải thích: 
  A. Cơm gà cá gỏi chỉ món ăn được bày biện thịnh soạn, trang trọng.
  B. Cơm dẻo canh ngọt chỉ món ăn ngon, hấp dẫn.
  C. Cơm đợi canh chờ chỉ hành động đợi thành viên trong gia đình mới bắt đầu dùng bữa.
  D. Cơm hàng cháo chợ chỉ người không có nơi cư trú ổn định, nay đây mai đó.

  Trả lời

Viết một bình luận