Thu thập thông tin về một loài sinh vật từng tồn tại đã tuyệt chủng mà bạn muốn tìm hiểu.Trình bày thông tin đó bằng một đoạn

Thu thập thông tin về một loài sinh vật từng tồn tại đã tuyệt chủng mà bạn muốn tìm hiểu.Trình bày thông tin đó bằng một đoạn văn (150 chữ)
Viết một bình luận