Tìm 3 nhận xét trong văn bản “Nghệ thuật truyền thống của người Việt” và giải thích tại sao bạn coi đó là một nhận xét

Tìm 3 nhận xét trong văn bản “Nghệ thuật truyền thống của người Việt” và giải thích tại sao bạn coi đó là một nhận xét

1 bình luận về “Tìm 3 nhận xét trong văn bản “Nghệ thuật truyền thống của người Việt” và giải thích tại sao bạn coi đó là một nhận xét”

 1. Sau đây là ba nhận xét trong văn bản “Nghệ thuật truyền thống của người Việt” và lý do tại sao tôi coi đó là một nhận xét:
  -“Nghệ thuật của người Việt qua thời gian đã có nhiều nét đổi mới nhưng nhìn chung nó vẫn bảo lưu được những nét văn hóa truyền thống đáng quý.”Đây là một nhận xét vì nó đưa ra quan điểm cá nhân của tác giả về sự phát triển và bảo tồn của nghệ thuật Việt Nam.
  -“Phương diện văn hoá nghệ thuật âm nhạc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với người dân và bạn bè quốc tế.” Đây là một nhận xét vì nó đánh giá cao giá trị và tác động của âm nhạc Việt Nam đến cộng đồng trong và ngoài nước.
  -“Nghệ thuật truyền thống của người Việt vừa được kế thừa và tiếp nối qua các triều điạ lịch sử, vừa mở rộng giá trị trên các loại hình: văn học, kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc đến các loại hình thủ công nghiệp.” Đây là một nhận xét vì nó tổng quan hoá được sự đa dạng và phong phú của nghệ thuật Việt Nam qua các thời kỳ và các lĩnh vực khác nhau.
  Hungf chúc bạn học tốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận