tìm hiểu về đặc trưng văn bản thông tin trong văn bản ” nghệ thuật truyền thống của người việt”: -cấu trúc: -mạch thông tin t

tìm hiểu về đặc trưng văn bản thông tin trong văn bản ” nghệ thuật truyền thống của người việt”:
-cấu trúc:
-mạch thông tin trong văn bản:

1 bình luận về “tìm hiểu về đặc trưng văn bản thông tin trong văn bản ” nghệ thuật truyền thống của người việt”: -cấu trúc: -mạch thông tin t”

    • Văn bản “Nghệ thuật truyền thống của người Việt” có cấu trúc gồm 4 phần: giới thiệu chung, phân tích yếu tố ảnh hưởng, đánh giá đặc điểm và giá trị, kết luận và đề xuất biện pháp. Mạch thông tin trong văn bản được xây dựng theo phương pháp phân tích tổng quát và chi tiết, sử dụng nhiều ví dụ cụ thể và minh họa, nối các ý theo trình tự logic và sử dụng các liên từ và cụm từ để kết nối các ý một cách mạch lạc và rõ ràng.
    Hungf chúc bạn học tốt!!!

    Trả lời

Viết một bình luận