Xử lí tình huống giả sử trên địa bàn em sinh sống xuất hiện một nhóm người đang tổ chức vân động gây chia rẽ nội bộ đồng bào

Xử lí tình huống giả sử trên địa bàn em sinh sống xuất hiện một nhóm người đang tổ chức vân động gây chia rẽ nội bộ đồng bào dân tộc mình .nếu biết được sự việc em sẽ làm gì?
Giúp vsssssss

1 bình luận về “Xử lí tình huống giả sử trên địa bàn em sinh sống xuất hiện một nhóm người đang tổ chức vân động gây chia rẽ nội bộ đồng bào”

  1. Trên địa bàn em sinh sống xuất hiện một nhóm người đang tổ chức vân động gây chia rẽ nội bộ đồng bào dân tộc mình .Nếu biết được sự việc em sẽ nhanh chóng ngăn chặn việc này lại. 
    Họp các đồng bào dân tộc, giảng giải, nói cho họ hiểu rằng họ đang bị lôi kéo gây chia rẽ nội bộ dân tộc. 
    Nếu họ không nghe thì phải nhờ đến chính quyền cấp cao để giải tán, bài trừ, xử phạt nhóm người trên.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới