Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một yếu tố làm nên sức hấp dẫn của câu chuyện trong Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên

Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một yếu tố làm nên sức hấp dẫn của câu chuyện trong Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên.(cần gấp ạ). lưu ý không chép mạng ạ

1 bình luận về “Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một yếu tố làm nên sức hấp dẫn của câu chuyện trong Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên”

  1. Trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, Nguyễn Dữ đã kết hợp thành công yếu tố “kì” và yếu tố “thực”.Câu chuyện đầy tính chất kì ảo bởi sự xuất  hiện của thế giới âm cung với những hồn ma, bóng quỷ, với những cảnh vật khác thường, với chuyện người chết đi, sống lại, từ dương  gian đến địa phủ, từ cõi âm về lại cõi trần.Câu chuyện lại có vẻ như “người thực, việc  thực” bởi cách dẫn người, dẫn việc cụ thể đến  cả họ tên, quê quán, thời gian, địa điểm xảy ra  sự việc: “Ngô Tử Văn tên là Soạn, người  huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang”, “Năm  Giáp Ngọ, có người ở thành Đông Quan vốn quen biết với Tử Văn”…. Yếu tố kì ảo là biện pháp nghệ thuật làm tăng tính hấp dẫn của câu chuyện.Yếu tố hiện thực làm tăng tính xác thực, làm cho câu chuyện có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới