Xác định các biện pháp tu từ, nêu tác dụng Gió rát mặt, đảo luôn thay hình dáng Sỏi cát bay như lũ chim hoang Cứ mặc nó. Nào

Xác định các biện pháp tu từ, nêu tác dụng
Gió rát mặt, đảo luôn thay hình dáng
Sỏi cát bay như lũ chim hoang
Cứ mặc nó. Nào hỡi các chiến hữu
Ta bắt đầu thôi. Mây nước đã mở mànViết một bình luận

Câu hỏi mới