Ai ơi có nhớ ai không? Trời mưa một mảnh áo bông che đầu. Nào ai có tiếc ai đâu? Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô. Người đi Tam

Ai ơi có nhớ ai không?
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu.
Nào ai có tiếc ai đâu?
Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô.
Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
Kẻ về khóc trúc, than ngô một mình
Non non, nước nước, tình tình
Vì ai lận đận cho mình ngẩn ngơ!
Câu 2: chỉ ra những từ ngữ cảm xúc, tâm trạng của tác giả trong bài thơ
Câu 3: nêu nội dung của 2 câu thơ đầu
Câu 4: nhận xét tình cảm của tác giả trong bài thơ trênViết một bình luận

Câu hỏi mới