Không thể nào chấp nhận sống: Với lời cầu xin, lời doạ nạt Con người luôn đi sau thời gian Để thời gian chỉ còn báo mộng Khôn

Không thể nào chấp nhận sống: Với lời cầu xin, lời doạ nạt Con người luôn đi sau thời gian Để thời gian chỉ còn báo mộng Không thể nào bưng hai tay Một bình an đặng sống Không thể nào cúi đầu Nhìn ngón chân bất lực. Không thể nào chấp nhận sống: Mà không biết mình về đâu Không biết mình có thể làm gì Buồn vui theo kẻ khác. Không thể nào chấp nhận sống: Trong sợ hãi, trong lọc lừa Chẳng nhớ tim mình còn đập. Không thể nào chấp nhận sống: Khi mình chưa là mình
Câu 3. Nêu hiệu quả của phép điệp cấu trúc: Không thể nào chấp nhận sống
Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến của tác giả Không thể nào chấp nhận sống/Mà không biết mình về đâu không? Vì sao?

1 bình luận về “Không thể nào chấp nhận sống: Với lời cầu xin, lời doạ nạt Con người luôn đi sau thời gian Để thời gian chỉ còn báo mộng Khôn”

 1. Câu 3: Tác dụng
  -Nhấn mạnh thái độ phản đối trước lối sốnv không đúng của tác giả.
  -Khuyên nhủ con người về việc lựa chọn lối sống.
  -Khuyên con người tránh xa lối sống không tốt.
  Câu 4: Em đồng tính với ý kiến của tác giả. Vì định hướng sống, cách sống là điều có ý nghĩa trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta không thể sống mà cứ mãi vô định, khoing có định hướng cho tương lai.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới