Anh (chị) hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam tr

Anh (chị) hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam trong thời đại ngày nay.Viết một bình luận

Câu hỏi mới