anh /chị hiểu như thế nào về ý của câu nói: “Nguyên tắc có thể là lý do thành công, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi biến

anh /chị hiểu như thế nào về ý của câu nói: “Nguyên tắc có thể là lý do thành công, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi biến chúng ta thành nô lệ của lối sống sợ thay đổi.”

1 bình luận về “anh /chị hiểu như thế nào về ý của câu nói: “Nguyên tắc có thể là lý do thành công, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi biến”

  1. Câu nói nhấn mạnh tính hai mặt của nguyên tắc, nó vừa có mặt lợi nhưng cũng có mặt hại. Nguyên tắc khi được đặt ra sẽ rất tốt nếu chúng ta biết thực hiện nguyên tắc đúng và đủ. Nhưng khi ta quá rập khuôn, qua coi trọng nguyên tắc thì nguyên tắc sẽ phản tác dụng, khiến chúng ta thành nô lệ, sợ sự thay đổi mà cứ mãi đi theo lối mòn. Vì vậy chúng ta cần biết sử dụng nguyên tắc đúng và đủ.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới