“Đêm hôm ấy … mất cái đời Lương thiện đi (…) Trích ( chữ người tử tù ) Anh chị hãy phân tích đoạn văn trê

“Đêm hôm ấy … mất cái đời Lương thiện đi (…)

Trích ( chữ người tử tù )

Anh chị hãy phân tích đoạn văn trên để chứng minh Cảnh cho chữ trong nhà ngục là một cảnh tượng xưa nay chưa từng cóViết một bình luận

Câu hỏi mới