Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: Ngoài những buổi tập và thi đấu, Ronaldo chăm chút đến từng sợi cơ,

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Ngoài những buổi tập và thi đấu, Ronaldo chăm chút đến từng sợi cơ, calo thực phẩm anh ăn vào mỗi bữa. Anh là 1 nhà dinh dưỡng chuyên nghiệp cho mình. Hơn hết thảy, anh là người quản lý bản thân 1 cách kỷ luật. Kỷ luật đến từng phút ở bể bơi, từng giây ở phòng tập gym.

Lan man câu chuyện Rô và bóng đá, nhưng rốt cuộc điều chúng ta thấy là gì? Ta thấy nếu hàng ngày ta đi với những bước chân nửa vời, đừng oán hận cuộc đời không cho ta cái ta muốn. Ta đáng bị như thế. Ta thấy nếu hàng ngày ta viết, ta nói những câu nói ấm ớ chỉ mang “tính giải trí” cho không gian mạng, đừng trách đám đông bỏ đi hay chê cười. Nếu ta không nghiêm túc với từng chi tiết, từng “thớ cơ” nhỏ nhất trong công việc ta làm hằng ngày, đừng mong ta có được cái mà người chuyên nghiệp mới có được. Ta có thể bước vào “xế chiều” ngay khi ta 18 tuổi, không đợi ngày tháng dày thêm.

1. Theo đoạn trích, ngoài những buổi tập và thi đấu, Ronaldo thường làm gì cho sức khỏe của bản thân?

2. Em hiểu như thế nào về cụm từ “những bước chân nửa vời”?

3. Em có đồng ý với ý kiến: “Nếu ta không nghiêm túc với từng chi tiết, từng “thớ cơ” nhỏ nhất trong công việc ta làm hằng ngày, đừng mong ta có được cái mà người chuyên nghiệp mới có được” không? Vì sao?

4. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn (2).Viết một bình luận