Làm cách nào mình biết bài văn đó là nghị luận hay tự sự

Làm cách nào mình biết bài văn đó là nghị luận hay tự sựViết một bình luận

Câu hỏi mới