Tìm và nêu tác dụng bptt: những lời nói ấy như dòng suối mát lạnh cuốn trôi nỗi buồn lo trong lòng anh

Tìm và nêu tác dụng bptt: những lời nói ấy như dòng suối mát lạnh cuốn trôi nỗi buồn lo trong lòng anh

1 bình luận về “Tìm và nêu tác dụng bptt: những lời nói ấy như dòng suối mát lạnh cuốn trôi nỗi buồn lo trong lòng anh”

  1. So sánh: những lời nói ấy như dòng suối mát lạnh cuốn trôi nỗi buồn lo trong lòng anh
    -> Hình ảnh câu văn sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm.
    -> nhấn mạnh sức mạnh của lời nói, khiến tâm hồn, nỗi lo tan biến.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới