phân tích tâm trạng của nhân vật Liên trước khi tàu đến qua đoạn trích sau “An và Liên đã buồn ngủ….đèn ghi rồi ra kia rồi”

phân tích tâm trạng của nhân vật Liên trước khi tàu đến qua đoạn trích sau “An và Liên đã buồn ngủ….đèn ghi rồi ra kia rồi” trong “Hai đứa trẻ”.Viết một bình luận

Câu hỏi mới