Tất cả làng Vũ Đại phản hồi tiếng chửi của Chí Phèo như thế nào? #giúp mình với cần gấpp

Tất cả làng Vũ Đại phản hồi tiếng chửi của Chí Phèo như thế nào?
#giúp mình với cần gấppViết một bình luận

Câu hỏi mới