Tìm những chi tiết nghệ thuật miêu tả vẻ đẹp của khí phách Huấn Cao. Từ đó cho ta thấy ông Huấn đáng khâm phục ở điểm nào?

Tìm những chi tiết nghệ thuật miêu tả vẻ đẹp của khí phách Huấn Cao. Từ đó cho ta thấy ông Huấn đáng khâm phục ở điểm nào?

1 bình luận về “Tìm những chi tiết nghệ thuật miêu tả vẻ đẹp của khí phách Huấn Cao. Từ đó cho ta thấy ông Huấn đáng khâm phục ở điểm nào?”

  1. _ Là thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa chống lại triều đình
    _ Mang khí phách,tiết thóa của nhà Nho uy vũ bất nắng khuất ngay khi đặt chân vào nhà ngục.
    _ Phong thái tự do,ung dung,xem nhẹ và cái chết.
    _ Trả lời quản ngục bằng thái độ khinh miệt đến điều”Người ta muốn gì…vào đây”

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới