vì sao chữ người tử tù nguyễn tuân lại gọi Viên quản ngục là thanh âm trong trẻo , đóa hoa sen giữ bùn nhơ?

vì sao chữ người tử tù nguyễn tuân lại gọi Viên quản ngục là thanh âm trong trẻo , đóa hoa sen giữ bùn nhơ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới