Viết đoạn văn ngắn (5 7 câu) nêu cảm nhận của anh/chị về bức tranh đồng quê được gợi ra qua nỗi nhớ của nhân vật trữ tình tr

Viết đoạn văn ngắn (5 7 câu) nêu cảm nhận của anh/chị về bức tranh đồng quê được gợi ra qua nỗi nhớ của nhân vật trữ tình trong bài thơ “Nhớ Đồng” (Tố Hữu)
Viết một bình luận