Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 từ) trình bày suy nghĩ của mình về câu nói của Cristiano Ronaldo: Tôi thiết nghĩ, tiền khô

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 từ) trình bày suy nghĩ của mình về câu nói của Cristiano Ronaldo: Tôi thiết nghĩ, tiền không làm nên người giàu.
m.n giúp mình với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới