Xác định các loại vần và các loại phép đối trong các đơn vị tục ngữ: Cơm chín tới, vợ mới về., Chị ngã, em nâng..

Xác định các loại vần và các loại phép đối trong các đơn vị tục ngữ: Cơm chín tới, vợ mới về., Chị ngã, em nâng..Viết một bình luận

Câu hỏi mới