Anh/Chị hãy làm rõ sự khác biệt giữa ẩn dụ trong câu đố và ẩn dụ trong ca dao, sử dụng ngữ liệu văn bản sau để phân tích minh

Anh/Chị hãy làm rõ sự khác biệt giữa ẩn dụ trong câu đố và ẩn dụ trong ca dao, sử dụng ngữ liệu văn bản sau để phân tích minh hoạ:
Nắng ba năm, ta không bỏ bạn,
Mưa một ngày, bạn lại bỏ ta.Viết một bình luận

Câu hỏi mới