Bạn nào viết giúp mình kết bài đoạn 3 của bài Tây Tiến với.( đừng lấy trên mạng nha)

Bạn nào viết giúp mình kết bài đoạn 3 của bài Tây Tiến với.( đừng lấy trên mạng nha)Viết một bình luận

Câu hỏi mới