Bức tranh đẹp tựa thiên đường Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình Xác định biện pháp tu từ và tác dụng trong hai câu thơ ạ

Bức tranh đẹp tựa thiên đường Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình Xác định biện pháp tu từ và tác dụng trong hai câu thơ ạViết một bình luận

Câu hỏi mới